Nová sekce na webu – „Podpořili“

Tajemství Českého středohoří logo

Na našem webu www.tajemstvistredohori.cz jsme přidali novou sekci s názvem „Podpořili“.
Budou zde uváděny firmy a instituce, které náš projekt podporují.

Rovněž bychom touto cestou rádi poděkovali i jednotlivcům a tak je zde uvádíme rovněž. Mnozí z Vás se i osobně velmi angažují a všemožně nás podporují. Velice si toho vážíme a děkujeme!

Přímý odkaz na záložku PODPOŘILI je zde:
http://www.tajemstvistredohori.cz/?page_id=40

Pokud se nás rozhodnete podpořit i Vy, bude Vaše jméno zobrazeno nejen na webu, ale i v knize! Neváhejte a knihu si včas předobjednejte.

DĚKUJEME!

Kapitola „Krajina pokladů“ se zabývá mineralogickým bohatstvím Českého středohoří

České granáty

Zjistili jsme, že mnohé zájemce o knihu zaujala kapitola nazvaná „Krajina pokladů“, která pojednává především o mineralogickém bohatství Českého středohoří. Uvádíme tedy bližší informace o této kapitole.

Kapitola o minerálech a zkamenělinách je zpracována na celkem padesáti stranách a čtenáři si v ní mohou prohlédnout fotografie více než 200 vzorků minierálů, hornin a zkamenělin a samozřejmě také řadu fotografií příslušných lokalit. Celkem je v této kapitole popsáno více než 30 mineralogických lokalit. Většina vyobrazených vzorků reprezentuje současné nálezy.

Řekli o Českém středohoří – Karel Nepraš

Záraza – Havraní skála

Severozápadní Čechy jsou po několik posledních desetiletí vnímány většinou české společnosti jako šedivé truchlivé místo zničené těžbou a naplněné sociálními problémy. Vykořenění lidí a roztrhaná krajina bezesporu zanechávají práci na cestě k nápravě ještě mnoha generacím, avšak naštěstí ještě existují ostrovy, ze kterých se může rozšířit postupné ozdravení kraje. Jedním ze zásadních takových ostrovů je České středohoří. Harmonicky vyvážená krajina není již po staletí žádnou divočinou, představuje ovšem dokonalou ukázku dobrého spojení člověka s přírodním prostředím, ve kterém žije a pracuje. Ukazuje, že i hustě osídlená krajina v srdci Evropy může vypadat velmi dobře a přitom zůstat přírodovědně mimořádně hodnotná.

Jako botanik poznávám již řadu let zdejší kraj po stránce rostlinstva a přesto s každou další sezónou přicházejí nové objevy, překvapení, radost – je radost procházet Českým středohořím. Vzhledem k velmi svébytnému utváření přírodních podmínek je floristická pestrost a výjimečnost Českého středohoří neoddiskutovatelná. Suché kavylové stepi Lounského středohoří s reliktními stepními druhy ovsířem stepním či kavylem olysalým, teplé stráně Labského středohoří s endemickými jeřáby, parazitickými zárazami a vonnými třemdavami, strmé kužely Milešovského středohoří na skalách s lomikameny a medvědicí, louky a pastviny Verneřického středohoří s orchidejemi, upolíny a kosatci. To všechno představuje pouze nepatrnou ochutnávku z obrovské pestrosti, kterou České středohoří nabízí.

Pomalu se obrozující život ve středohorských obcích, postupné uzdravování lesů, obnova sadů a šetrnější využívání luk a polí, šíření povědomí o hodnotě a významu zdejší krajiny. To vše napomáhá uzdravení krajiny Českého středohoří a zlepšení vnímání celého širšího prostoru lidmi, kteří v něm žijí i širší veřejností. Jedno jde s druhým. Pochopená a ozdravená krajina udrží dobře fungující společnost lidí, dobrá společnost lidí udrží pestrou a fungující přírodně-kulturní krajinu.

Krajině Českého středohoří a její popularizaci věnovaná kniha Tajemství Českého středohoří má v mých očích oprávněnou ambici pomoci rozvoji dobrého vztahu člověka s přírodou v našem kraji. Budiž to Českému středohoří přáno.

Suchá v Českém středohoří, 7. července 2014
Mgr. Karel Nepraš
botanik, kurátor přírodovědných sbírek Oblastního muzea v Litoměřicích

Řekli o knize – Vlastislav Vlačiha

Vlačiha Vlastislav

Tajemství Českého středohoří

Kniha Tajemství Českého středohoří je mimo jiné krásným dárkem všem, kteří v této jedinečné krajině chodí s otevřenýma očima a spatřují krásy živé i neživé přírody, pravé perly starší i novější architektury a mnoho dalšího. Není to však jen kniha plná úžasných fotografií nádherných míst a pokladů nejrůznějších druhů – zkušený autor jí dává třetí viditelný rozměr a tím je čtivý a přiměřeně rozsáhlý text poskytující čtenáři mnoho nového, zejména pak znalosti tajemných míst a věcí a také podnětů k jejich hledání. Tento kraj totiž nelze jen tak minout, neboť vnímavého člověka zaujme a nepustí, musí se neustále vracet nebo zůstat navždycky, aby znovu procházel prosluněnými stezkami podél Labe nebo temnými údolími kolem malebných lesních toků a díky světlinám mezi stromy obdivoval nesmrtelné siluety blízkých nebo vzdálených vrchů s nezbytnými zříceninami hradů na jejich temenech. Kouzlem knihy je pak skutečnost, že čtenář se při listování jednotlivými kapitolami stává stejně bohatý jako ten poutník – proniká do hloubi duše krajiny Středohoří a objevuje její poklady. Těmi jsou skutečně jedinečná místa a věci – malebné vršíčky i velké hory s oblými křivkami i strmými skalními srázy, místa ve stínu hučících vodopádů i sluncem vyprahlé stepi, barvou hýřící jarní květy lákající hmyz, krystaly českého granátu uvězněné hluboko pod zemí, otisky schránek měkkýšů ležící ve vápencovém nebo pískovcovém loži po předlouhé milióny let a mnoho dalšího co nelze jmenovat, protože tak bychom prozradili ono velké tajemství, které přece chce poutník nalézt v klidu a sám.

Osobně si ale nejvíc vážím čtvrtého rozměru tohoto díla, a ten nelze spatřit jinde než mezi řádky. Je to obdiv k Českému středohoří, přirozená láska k domovu, pokora a poděkování. Díky za možnost opustit prašné ulice průmyslového města a po dlouhá léta poznávat ta tajná místa, díky za všechnu tu krásu, dokonalost přírody a důstojnost harmonické krajiny. A takových knih, kde se toto všechno podařilo, není mnoho…

RNDr. Vlastislav Vlačiha
Ústí nad Labem, 30. června 2014


geolog, vedoucí oddělení dokumentace ochrany přírody – Správa CHKO České středohoří

Lahvička s českými granáty

Lahvička s českými granáty (Imagine Media)

Přidali jsme nový benefit pro předobjednatele.

Každý, kdo si knihu předobjedná, získá zároveň skleněnou lahvičku s ručně nasbíranými surovými českými granáty (pyropy), kterou lze použít i jako přívěšek.
Tato akce platí do vyčerpání zásob.

Inzerát v czechbouldering.com

Tajemství Českého středohoří – inzerát.

Se Zdeňkem Suchým z Czech bouldering jsme se dohodli na partnerství a v jejich připravovaném průvodci o boulderingovém lezení vyjde náš inzerát na knihu Tajemství Českého středohoří.

Na průvodci usilovně pracují a koncem června by měl vyjít.

Ukázku můžete shlédnout zde.

 

O celém projektu se můžete dozvědět na stránkách – www.czechbouldering.com

czechbouldering.com

Makety knihy

Kniha Tajemství Českého středohoří

Podařilo se nám dovést knihu do fáze makety. Máme jich vyrobených deset kusů.

V případě Vašeho zájmu je maketa k dispozici v sídle naší společnosti. Můžete si ji tedy prohlédnout či po dohodě zapůjčit.

 

Imagine Media, s.r.o. – U Panského dvora 986/3, Ústí nad Labem