Čím hlouběji jsem se však ponořoval do krásy a příběhů Českého středohoří, lezl do kopců a prodíral se křovím, tím tajemnější a ještě více fascinující svět jsem objevoval. Uvědomil jsem si, že je to svět tak rozmanitý a plný dávno ztracených vzpomínek, že k objevení všech jeho pokladů nestačí ani mnoho lidských životů. Otevřel se přede mnou svět zapomenuté historie, zarostlých roklí a příkrých svahů plných skrytých a obtížně dostupných přírodních krás, opuštěných hradů a zaniklých pradávných cest, osad a památníků…

Mohlo by se zdát, že v této krajině, která je osídlena již tisíce let, nenajdeme místo, kam by nevkročila lidská noha. V krajině Českého středohoří jsem však nalezl nes-číselně míst, která vypadají přesně tak, jako bych byl jejich prvním návštěvníkem.

Mnohá místa jsou ještě přitažlivější a tajemnější právě díky tomu, že v nich lze nalézt sotva znatelné pozůstatky lidské činnosti, nebo se k určitému místu váže nějaká pozoruhodná událost. Takových míst je v Českém středohoří nepočítaně: zaniklé doly na stříbro, a dokonce na zlato, vrcholy kopců, které byly v pohanských dobách dějišti náboženských rituálů, o čemž svědčí nálezy předmětů starých tisíce let. Neubráníte se tomu, aby vám nepřeběhl mráz po zádech, když se dozvíte, že ten opuštěný zarostlý vrch, na kterém právě stojíte, v minulosti sloužil jako popraviště…

Procházím se krajinou Českého středohoří a míjím staré kamenné milníky se sotva znatelnými nápisy, boží muka, sochy svatých a zapomenuté pomníčky. Lidé rozmístili do krajiny symboly své víry, připomínky svého štěstí i svého smutku, mnohá místa jsou vyjádřením touhy po spojení s Bohem, nad mnohými se dodnes tají dech. Staré hřbitovy s mnoha jmény na opuštěných náhrobních kamenech jsou připomínkou generací našich předků, kteří povstali z prachu této krajiny, aby se do ní zase navrátili. Bohatě zdobené symboly víry v Boha jsou připomínkou nádherné naděje, že Bůh každého z nás uchová – i když jména na náhrobcích jednou setře čas.

Proto jsem nakonec pro název své knihy zvolil slovo tajemství, neboť České středohoří je opravdu nádherně tajemné – nebo jak píše náš známý přírodovědec a znalec krajiny pan Václav Cílek – kosmické. Je tu stále co objevovat. Stále ještě vědci podnikají prospektorské výpravy za účelem objevení druhů rostlin a živočichů – doposud v Českém středohoří nepopsaných a stále ještě při svém bádání slaví úspěchy. Svá neobjevená tajemství si doposud uchovává živá i neživá příroda, lidská sídla, staré stavby i jejich pozůstatky. Ať se návštěvník vydá po této krajině kamkoli, všude má možnost objevit nějakou přírodní nebo historickou zajímavost. Krajina Českého středohoří nabízí bohatou škálu známých a populárních přírodních nebo historických lokalit, které často navštěvují turisté. Tato kniha Vám však kromě nich přiblíží také místa, která jsou známa mnohem méně, to jim však rozhodně neubírá na atraktivitě.

Jsem rád, že vás prostřednictvím této knihy mohu pozvat do nádherně tajemného světa – do kosmické krajiny Českého středohoří.