Tašovské skály a Babinské louky

Tašovské skály a Babinské louky

  • Jiří Svoboda (Imagine Media, s.r.o.)Author
  • 10.06.2014Date
  • Krajina tajemstvíCategory

Skály nedaleko obce Tašov se staly znovuobjevenou horolezeckou lokalitou s řadou lezeckých cest, které jsou označeny čísly a písmeny. Horolezci také všechny skalní útvary vtipně pojmenovali. Podle místní pověsti zde kdysi stálo předvěké město, které však zaniklo již v dávných časech a zcela zmizelo. Asi kilometr za obcí Tašov ve směru na Rýdeč lze ze silnice spatřit kapličku sv. Magdalény, kde skupina tašovských znělcových skal začíná. Skály jsou ukryty mezi stromy a jde o málo známou přírodní lokalitu. V létě kaplička téměř není vidět, ačkoli je velmi blízko silnice na mírném návrší. Pěšina vede kolem kapličky nad skalami a lze z ní odbočit přímo na vrcholy skalních útvarů, které jsou většinou ploché a téměř v jedné rovině s pěšinou. Vstup na odbočky lze doporučit pouze turistům, kteří netrpí závratí. Horolezci pochopitelně zdolávají skály odspodu. Mnohem zajímavěji se skály jeví právě odspodu – chůze pod skalami po vratkých balvanech a kolem padlých stromů je však velmi obtížná. Ačkoli Tašovské skály nejsou příliš rozsáhlým skalním útvarem, jsou tvarově velice bohaté a nabízejí zajímavou podívanou – především na jaře a na podzim, kdy nejsou ukryty pod zelenou klenbou stromů a je možné zde pozorovat nádhernou hru světel, stínů a zlatavých barev. Vrcholné jaro a léto je naopak vhodné k návštěvě nedalekých Babinských luk, které jsou chráněnou přírodní památkou. Rozkvétá tu mnoho vzácných a krásných rostlin. Například záplava úpolínů nejvyšších nebo stovky exemplářů nádherných květenství prstnatce májového a nejméně třicet dalších ohrožených druhů rostlin – například kosatec sibiřský, tolije bahenní, orchidej kruštík bahenní či lilie zlatohlávek. Louky, zejména pak jejich dolní části, jsou vlhké až bažinaté, takže je dobré mít vhodnou obuv. Převážná část luk pak slouží jako pastviny pro dobytek, což této cenné botanické lokalitě svědčí.


Related projects


ZÁZRAČNÉ ČESKÉ STŘEDOHOŘÍPokračovaní knihy Tajemství Českého středohoří

Na podzim 2017 vyšla druhá výpravná kniha o Českém středohoří s názvem Zázračné České středohoří. Je opět formátu A4 na šířku, obsahuje přes 1000 fotografií na více než 430 stranách a je v ní popsáno přes 250 přírodních a historických lokalit.

Připravte se na další cestu do úžasné krajiny Českého středohoří

Nové lokality, nové fotografie, úžasné vyprávění středohorského génia Jiřího Svobody.