Bílé stráně nad Pokratickým potokem

Bílé stráně nad Pokratickým potokem

  • Jiří Svoboda (Imagine Media, s.r.o.)Author
  • 10.06.2014Date
  • Krajina tajemstvíCategory

Bílé stráně na Litoměřicku nad údolím Pokratického potoka jsou národní přírodní památkou České republiky. Lokalita je ceněna pro své bohatství vzácných teplomilných druhů rostlin. Svahy Bílých strání se prozrazují nápadně bílou barvou obnažených hornin. Dobře viditelné jsou například z vrchů Kamýku a Hradiště, které se nacházejí severozápadně od Bílých strání, tedy na druhém břehu Pokratického potoka. Právě do údolí Pokratického potoka se horniny ze svahů Bílých strání již mnohokrát sesunuly a i dnes lze pozorovat poměrně intenzivní erozi. Bílé stráně nabízejí pohádkově krásné scenérie v každém ročním období. Nápadně bílá hornina má svůj speciální název – zvonivá opuka inoceramová. Obsahuje totiž zkamenělou mořskou faunu, především lastury mlžů inoceramus. Vzhledem k tomu, že Bílé stráně jsou přírodní památkou, není možné na lokalitě cokoli sbírat. Ovšem v blízkém i vzdáleném okolí chráněného území lze najít nespočet dalších lokalit, kde lze zkameněliny sbírat, a to navíc mnohem bezpečněji, protože svahy Bílých strání jsou velmi prudké. Stejná vápencová hornina s obsahem zkamenělin se těží například v obrovském vápencovém lomu v Úpohlavech (jižně od Lovosic), odkud také pocházejí nejkrásnější ukázky zkamenělin – někdy i značných rozměrů. Jihovýchodně od Bílých strání se nachází známá skála Kočka na vrchu Sovice. Asi 300 metrů severně od Kočky lze spatřit nápadně bílý výchoz inoceramových opuk, přes něž vede cesta, a kde se lze dlouho probírat tunami opukových úlomků. Zde je možné také velice dobře pozorovat prokřeměnění této vápencové horniny, které vzniklo tzv. tropickým zvětráváním. Křemen někdy vytváří velmi zajímavé estetické tvary, a dokonce drobné krystaly nebo pseudomorfózy po krystalech kalcitu. Pokud lokalitu navštívíte na jaře, budete odměněni pohledem na řadu krásných a vzácných rostlinných druhů.


Related projects