Moravanské vodopády v Mlýnském dole.

Moravanské vodopády v Mlýnském dole

  • Jiří Svoboda (Imagine Media, s.r.o.)Author
  • 10.06.2014Date
  • Krajina padajících vodCategory

Moravanské vodopády v Mlýnském dole

Moravanský vodopád se nachází v rokli zvané Mlýnský důl, neboť kdysi vody zdejšího potoka Moravanky poháněly dva mlýny. Zřícené kamenné základy lze spatřit několik desítek metrů pod vodopádem. Vodopád má dva stupně a jeho celková výška je asi osm metrů. Moravanský vodopád může měnit svůj vzhled v závislosti na množství vody, která jím protéká. Když je dost vody, rozdělí se horní vodopád na dva rovnoběžné proudy vzdálené od sebe asi tři metry. Vtékají do úzké skalní průrvy. Z té pak voda přepadává kolem velkého balvanu velmi efektním způsobem. Balvan totiž překrývá puklinu ve skále a tvoří tak pseudojeskyni, kterou z části zakrývá závoj vody tříštící se o skálu nalevo od jeskyně. Pokud se prostor před balvanem uvolní od nánosů, voda teče přímo zmíněnou jeskyní. Krásný efekt vodní záclony pak na čas zmizí. K vodopádu vede stezka značená čtverečkem, který je úhlopříčně rozdělený na modrý a bílý trojúhelník. Začíná na návsi v Moravanech a směřuje do rokle, míjí vodopády, pod nimi nepatrné zříceniny mlýna, a pak stále sleduje tok potoka až do Dolních Zálezel. Rokli potoka lemují působivé kolmé skály s viditelnou sloupcovitou odlučností. Jakmile vyjdeme z lesa, mineme starou kaolínku, jejíž cihlové zdi připomínají pevnost, a pak už jen sestupujeme stále dolů po modré značce až do Dolních Zálezel.


Related projects