Výří vodopád nad Průčelskou roklí.

Výří vodopád nad Průčelskou roklí

  • Jiří Svoboda (Imagine Media, s.r.o.)Author
  • 10.06.2014Date
  • Krajina padajících vodCategory

Výří vodopád nad Průčelskou roklí

Jeden z největších vodopádů nejen Českého středohoří, ale také České republiky, se ukrývá mezi Výřími skalami nad Průčelskou roklí. Kvůli své obtížné dostupnosti je téměř neznámý. Ačkoli je málo vodnatý, je vysoký asi 45 metrů a patří k udivujícím přírodním skvostům. Celou scenérii dotvářejí okolní rozervané skály s příkrými a vysokými stěnami s horolezeckými cestami. Je to opravdu nádherná podívaná. Z naučné stezky Průčelskou roklí není k vodopádu daleko, ale cesta vede velmi obtížným terénem mezi balvanitou sutí. Od zastávky naučné stezky pod kamenným mořem (již zde můžeme vodopád zaslechnout), v místě, kde se cesta stáčí ostře vlevo (jdeme-li směrem z Brné), stačí jít rovně vzhůru podél kamenného moře, kde mezi kameny teče drobný potůček, který nás k vodopádu dovede.


Related projects