Vodopády nad Petrovým mlýnem.

Vodopády nad Petrovým mlýnem

  • Jiří Svoboda (Imagine Media, s.r.o.)Author
  • 10.06.2014Date
  • Krajina padajících vodCategory

Vodopády nad Petrovým mlýnem

Pod malou osadou Petrův mlýn při silnici, která vede z Povrlů nedaleko Ústí nad Labem do Mírkova, ústí do Lužeckého potoka bezejmenný přítok, který vytvořil hluboké úzké údolí o délce asi jednoho kilometru. Ústí potoka se nachází několik desítek metrů pod osadou směrem k Povrlům. Silnice je v těchto místech zabezpečena krátkými svodidly a zábradlím. Podél potoka vede směrem do lesa stará cesta. Potok vytváří řadu kaskád, mezi nimiž vynikají dva vodopády. První vodopád se nachází v horní části toku téměř u prameniště, takže ačkoli je docela vysoký, je málo vodnatý. Přibližně v polovině délky toku se nachází druhý, sice menší, ale vodnatější vodopád. K vodopádům je značně obtížný přístup. Po obou stranách údolí sice vedou lesní cesty, ale jsou dlouho nepoužívané a vedou poměrně vysoko nad potokem. Nejjistějším způsobem, jak je neminout, je sestoupit do koryta potoka a poté velmi obtížným terénem postupovat vzhůru proti proudu. Pozornější oko odhalí na dně potoka řadu hornin se zajímavými minerály. Dokonce přímo skalním prahem menšího vodopádu prochází světle zbarvená žíla bohatá na kalcit. Zde jsem objevil vyvětralou dutinu s bohatou drůzou dokonale omezených sloupcovitých krystalů tohoto minerálu. Ačkoli drůza byla zřejmě dlouho vystavena povětrnostním vlivům a desítky krystalů odpadly, stále si zachovala svou krásu.


Related projects