Kamýk

Kamýk

  • Jiří Svoboda (Imagine Media, s.r.o.)Author
  • 10.06.2014Date
  • Krajina hradůCategory

Kamýk

Zříceniny hradu dominují na skalním suku nad stejnojmennou obcí severozápadně od Litoměřic. Skála je erozí vypreparovaným přívodním magmatickým kanálem, který naši předkové začlenili do zdiva při stavbě hradu. První zmínka o hradu je ze dne 10. ledna 1319, kdy král Jan Lucemburský dává Jindřichovi z Kamýka hrad Kamýk do manského držení jako náhradu za vynaložené prostředky na jeho stavbu, a přidává Jindřichovi ves Žalhostice. Z dochovaného textu je zřejmé, že Jindřich nepostavil úplně nový hrad, ale spíše obnovil nějakou starší hradní stavbu. Hrad zřejmě chránil cestu do Litoměřic a také přívoz přes Labe do Prackovic na protějším břehu, odkud cesta vedla až k zemským hranicím. Majitelé se často střídali, vlastníci byli mimo jiné i majitelé hradu Hazmburka. Vojenský význam měl hrad ještě v druhé polovině 15. století. Hrad přestal být obýván kolem roku 1600. Ještě roku 1631, v době saského vpádu, se na hrad krátce vrátil poslední majitel hradu z rodu Kamýckých ze Lstiboře, Jan Jiří, který musel po Bílé hoře odejít jako nekatolík ze země, ale hrad byl Sasy vypleněn. Pak už hrad nebyl trvale obýván a v letech 1809 a 1819 dokonce vyhořel.


Related projects