Ostrý u Františkova nad Ploučnicí.

Ostrý u Františkova nad Ploučnicí

  • Jiří Svoboda (Imagine Media, s.r.o.)Author
  • 10.06.2014Date
  • Krajina hradůCategory

Ostrý (Scharfenstein) u Františkova nad Ploučnicí

Skalní ostroh, na němž hrad stojí, je ze tří stran obtékán řekou Ploučnicí. Hrad byl přístupný jen ze severní strany. Nejvýraznějším objektem hradu je válcovitá věž s tři metry silnými stěnami, která se dochovala až do výšky osmi metrů. Dalším impozantním pozůstatkem je vysoký nárožní pilíř před prvním nádvořím, který je dnes obklopen vzrostlými stromy. Kolem druhého nádvoří se dochovaly zbytky zdí, včetně jednoho okna. Hrad vybudoval zřejmě kolem roku 1230 královský kastelán děčínského královského hradu Markvart. Hrad je však písemně doložen až od roku 1268. Nevíme však, zda Markvartici byli vlastníky hradu, nebo jeho správci. Hrad měl však značný význam a za vlády Přemysla Otakara II. byl královským statkem. Král Přemysl Otakar II. však roku 1278 padl na Moravském poli, a hrad byl spolu s Děčínem a dalšími hrady a městy na severu zastaven markrabímu Otovi Braniborskému za náhradu 20 000 hřiven stříbra. Tato vysoká zástava ukazující na hodnotu hradu byla roku 1283 zrušena a král Václav II. daroval Ostrý jako léno Janovi z Michalovic, který taktéž patřil k rodu Markvarticů. K hradu patřilo velké panství sahající až za dnešní hranice s Německem. Michalovici rozvíjeli čilou kolonizační činnost, při níž vznikl značný počet sídel, včetně měst Benešova nad Ploučnicí a Kamenice. Michalovici vlastnili hrad až do roku 1406, kdy hrad koupil jejich příbuzný Hynek Berka z Dubé a na Honštejně. Mezi lety 1432 až 1437 hrad držel Heník z Valdštejna, poté krátce znovu Berkové z Dubé a následně děčínští Vartemberkové. V době dlouhých válek mezi Vartemberky a dolnolužickým šestiměstím byl hrad na podzim roku 1455 během čtyř dnů dobyt a vypálen. Hrad byl sice ještě obnoven, ale svůj někdejší význam již ztratil a sloužil pouze jako sídlo panských purkrabí. Panství, které k hradu náleželo, se značně zmenšilo. K roku 1515 je hrad Ostrý již označován jako pustý a funkci sídla převzal benešovský horní zámek. Roku 1607 pustý hrad Ostrý prodal hrabě Thun-Honestein spolu se sousedním dvorem a statkem městu Benešovu nad Ploučnicí za 180 000 zlatých. V roce 1896 se na hradě začaly provádět opravy, krátce na to však byl znovu ponechán svému osudu a tak je tomu až dodnes. Pokud se na hrad vydáme z Benešova nad Ploučnicí, projdeme nejprve ulicí Boženy Němcové a pak pokračujeme příjemnou pěšinou stále těsně podél řeky Ploučnice. V polovině cesty překročíme potůček, podél nějž vede krátká odbočka k vodopádu. Pokračujeme stále podél řeky, dokud se cesta nerozdělí – jedna cesta směřuje do Františkova nad Ploučnicí, druhá prudce stoupá na skalní ostroh s hradem.


Related projects