Třebenicko – český granát

České granáty

  • Jiří Svoboda (Imagine Media, s.r.o.)Author
  • 10.06.2014Date
  • Krajina pokladůCategory

Třebenicko – český granát

Na Třebenicku se však nevyskytuje jen český granát, ale skutečně početná řada dalších minerálů, především zirkon, spinel, korund, olivín, topaz, beryl, almandin a mnoho dalších – celkem asi padesát druhů minerálů, včetně prvních evropských diamantů. Dříve se uvádělo, že zde byly nalezeny celkem tři diamanty. Dnes jsou potvrzeny pouze dva. Další diamanty pak byly nalezeny u Vestřevi v Podkrkonoší. Jinde v Evropě se již nevyskytují. Nedaleko Třebenicka jsou také další mineralogické lokality – Korozluky, Měrunice, Dobrčice a především vrch Číčov u Hořence s výskytem světově proslulých krystalů aragonitu. Jde bezesporu o jednu z nejbohatších mineralogických oblastí českých zemí a také Evropy.

Nazelenale zbarvená matečná hornina českých granátů, tzv. pyroponosný peridotit. Úlomky této horniny se nacházejí především na vršku Linhorka. Tento nenápadný vršek je zbytkem přívodní dráhy magmatu, takzvané komínové brekcie, kdy čedičové magma při své cestě vzhůru pohltilo úlomky hornin (xenolity) z různých hloubek a vyneslo je na povrch. Z xenolitů pyroponosného peridotitu se v průběhu věků zvětrávacími procesy uvolňovaly velmi odolné české granáty (pyropy) a stávaly se součástí pyroponosných štěrků v širokém okolí. V polovině 20. století proběhly na Linhorce nové pokusy těžit právě tyto horniny a dobývat z nich granáty. Předpokládalo se, že těžbou primárních hornin se podaří získat granáty větších velikostí a ve větším množství než z druhotných štěrků. Tyto předpoklady se však nepotvrdily a těžba nebyla rentabilní, ačkoli v minulosti se na Linhorce granáty dobývaly báňským způsobem až desítky metrů hlubokými šachtami. Mezi sběrateli jsou kvalitní ukázky této pyroponosné horniny vyhledávány a ceněny. Na základě vrtného průzkumu bylo zjištěno velké nahromadění pyropů v hloubce několika set metrů pod povrchem jižně od tzv. litoměřického zlomu. Z této hloubky jsou však pyropy v součanosti netěžitelné.


Related projects