Zkameněliny křídového moře (Úpohlavy)

Zkameněliny křídového moře (Úpohlavy)

  • Jiří Svoboda (Imagine Media, s.r.o.)Author
  • 10.06.2014Date
  • Krajina pokladůCategory

Úpohlavy – zkameněliny křídového moře

Lastury a ulity mořských živočichů jsou oblíbeným suvenýrem, který si lidé vozí od moře. Zdá se však, že za takovým suvenýrem není třeba cestovat stovky kilometrů. Pokud se ocitnete při jižním úpatí Českého středohoří, stačí se jen s paprsky slunce v zádech zadívat na modré nebe, šumění větru ve větvích stromů si představit jako mořský příboj a pak se jen shýbnout a zvednout ze země lasturu nebo úlomek korálu. Pravda – místo slaného vánku ucítíte spíše chuť vápencového prachu a hledání lastur v polích, na svazích a v lomech je poněkud dobrodužnější než procházka po pláži, ale zato můžete najít kousky exotičtější než na kterékoli pláži Evropy. Ještě dříve, než se na území dnešního Českého středohoří probudila sopečná činnost, existovalo zde mělké křídové moře kypící životem, z něhož vyčnívalo několik ostrovů. Na severu se ukládaly především písčité usazeniny, které dnes známe jako Labské pískovce, na jihu zase vznikaly vápencové usazeniny, které se dnes prozrazují jako sněhobílé kameny vystupující z polí, a někde dokonce tvoří poměrně rozsáhlé plochy se specifickou květenou, například tzv. Bílé stráně na Litoměřicku. Bílá a poměrně měkká hornina sloužila v celé oblasti po celé generace jako stavební materiál. Typickou lokalitou je vápencový lom v Úpohlavech na Lovosicku, ale zkameněliny se vyskytují na mnoha dalších místech především na Litoměřicku, a to na obou stranách Labe.


Related projects