Aragonit (Číčov u Hořence)

Aragonit (Číčov u Hořence)

  • Jiří Svoboda (Imagine Media, s.r.o.)Author
  • 10.06.2014Date
  • Krajina pokladůCategory

Číčov u Hořence – aragonit

Vrch Číčov u Hořence je světově proslulou lokalitou minerálu aragonitu. Vyskytují se zde zřejmě největší aragonitové krystaly na světě. Největší se našly patrně ve 30. letech 20. století, kdy na úpatí vrchu existovaly dva drobné lůmky. Další velké krystaly byly nalezeny při průzkumech v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. Krystaly objevené v dutinách při úpatí vrchu běžně dosahovaly decimetrové velikosti, ovšem našly se i kusy mimořádných velikostí. Například v oblastním muzeu v Chomutově se nachází nádherná srostlice aragonitových krystalů vysoká 40 cm. Dnes je vrch Číčov chráněnou přírodní rezervací se vzácnými rostlinami, takže na samotném vrchu je zakázáno cokoli sbírat. Pěkné ukázky aragonitu lze však pohodlně najít po orbě na okolních polích. Místní aragonity mají vysokou kvalitu, jsou buď zcela čiré, nebo jsou zbarveny do různých odstínů žlutohnědé. Medová barva je pro místní aragonity typická, výjimečně se našly aragonity zbarvené fialově nebo dozelena. Tzv. hořenecké aragonity jsou patrně jedinými aragonity na světě, které se brousí do fasetových brusů jako drahokamy. Některé kusy jsou totiž zcela čiré, bez prasklin a kazů, což je u aragonitů velmi vzácné. Broušení, ale především leštění aragonitů, je značně složitou operací, takže výbrusy se prodávají za desítky tisíc korun, ačkoli se pro svou křehkost a měkkost nepoužívají do šperků. Na okolních polích lze nalézt nejen aragonity, ale velmi hojné jsou také hlízy opálu s chalcedonem. Sběratel si odtud může odnést během desítek minut několik kilogramů vzorků. Místní opály sice nemají drahokamovou kvalitu, přesto lze nalézt vzhledově pěkné kusy. Sbírat lze také české granáty, které mají vesměs drahokamovou kvalitu. Zajímavé mineralogické nálezy lze učnit i v širším okolí Číčova, například na blízkém dvojvršku zvaném Svinky, kde se v hornině nacházejí rozpraskané drobné koule minerálu olivínu a také české granáty. Ovšem tato lokalita je zarostlá hustým lesem, což jakékoli hledání minerálů značně ztěžuje. Svahy Číčova jsou účelově spásány ovcemi a náletové křoví je pravidelně vysekáváno, čímž vrch zůstává trvale holý a poskytuje vhodné podmínky pro vzácnou jarní květenu.


Related projects